آژانس رویای جهانگردی چهارفصل مجری بهترین تورهای دبی
همراه با آژانس سالومه سیر خاطره ی خوش سفر به دبی

تلفن های ضروری دبی

 

اطلاعات تلفن دبی : 181

پلیس دبی  : 999

اورژانس : 998

آتش نشانی  :  997

اداره آب وبرق :  991

اطلاعات پرواز  : 042166666

ترمینال یک فرودگاه دبی  :042245555

ترمینال دو فرودگاه دبی  : 042995999

دفتر هواپیمایی آسمان  : 042351400

دفتر هواپیمایی کیش ایر  : 042720006

دفتر هواپیمایی هما     :  042240200

دفتر هواپیمایی کاسپین  :042665506

دفتر هواپیمایی اریا : 042218008

سرپرستی مدارس ایرانی  :043960782

باشگاه ایرانیان:043367700

بیمارستان ایرانی  :  043440250

کنسولگری ایران در دبی :  043444717

 

 

 

نوشتن دیدگاه