آژانس رویای جهانگردی چهارفصل مجری بهترین تورهای دبی
همراه با آژانس سالومه سیر خاطره ی خوش سفر به دبی

دین و مذهب مردم دبی

 

اسلام مذهب رسمی امارات متحده عربی است و در سطح گسترده اجرا می شود.بنیان اسلام در دبی بر این عقیده اسطوره است که فقط یک خدا وجود دارد و حضرت محمد پیامبر اوست. پنج رکن وجود دارد که باید همه مسلمانان تبعیت کنند : ایمان , نماز , احسان , روزه گرفتن و زیارت رفتن مکه. انتظار می رود که هر مسلمانان حداقل یک بار طی عمر خود به زیارت شهر مقدس مکه عربستان سعودی برود.بعلاوه لازم است مسلمان روزانه پنج بار (رو به مکه) نماز بخواند. زمان نماز خواندن مطابق با موقعیت خورشید در آسمان است.اکثر مردم در مسجد نماز میخوانند هر چند اگر در نزدیکی محل عبادت وجود نداشته باشد نامعمول نیست که افراد را در کنار جاده در حال نماز ببینیم. در دبی برنامه به گونه ای بوده که تعداد مساجد کافی باشد و افراد برای نماز خواندن بیش از ۵۰۰ متر طی نمی کنند.اسلام دارای موارد مشترکی با مسیحیت و بسیاری از پیامبران پیش از رسول اسلام است که می توان در نوشته های مسیحیان و همچنین مسلمان یافت.ادیان بسیار دیگری است و خاندان حکومتی درموقعیت های فراوان زمین هایی را جهت ساختن کلیساها اختصاص داده اند. کلیساهای فعلی شامل کلیسای انجیلی ( کاتولیک روی) بعلاوه کلیساهای مختلف که در مجتمعی در جبل علی گرد هم آمده اند. همچنین در بردبی در دبی یک معبد هندوها وجود دارد.

 

 

نوشتن دیدگاه