آژانس رویای جهانگردی چهارفصل مجری بهترین تورهای دبی
همراه با آژانس سالومه سیر خاطره ی خوش سفر به دبی

شهر شناور در دبی

 

همانطور که میدانید ایده ساخت شهرهای شناور مدتی است که ذهن بشر امروز را مشغول خود ساخته است. افزایش جمعیت دنیا و کمبود زمین برای سکونت و هزاران عامل دیگر باعث و بانی چنین طراحی‌ها و ایده‌ها می‌باشد. این ایده که Lilypad نام دارد شهری شناور می‌باشد که چشم‌ها را خیره زیبایی خود می‌سازد.شهر شناور دبی که به شکل برگ زنبق آبی است با همکاری کشور امارات و هلند ساخته خواهد شد.این شهر به صورت شناور روی آب خواهد بود و ظرفیت پنجاه هزار خانه ی مسکونی را خواهد داشت در سال دو هزار صد آماده خواهد بود و انرژی آن از انرژی خورشید و شهری سر سبز  و تمیز تامین خواهد شد.

 

 

نوشتن دیدگاه