آژانس رویای جهانگردی چهارفصل مجری بهترین تورهای دبی
همراه با آژانس سالومه سیر خاطره ی خوش سفر به دبی

موزه هنرهای خاورمیانه در دبی

 

موزه هنر خاورميانه دبي از جذابترین دیدنی های دبی , در دهکده فرهنگ دبي و در مكاني سرشار از جايگاه هاي ويژه ساخته شده است. طرح پيشنهادي توسط دفتر معماري هلندي ارائه شده است و آن گونه که معمول دبي مي باشد طرحي  با سازه ايي لغزان و ديناميک ميباشد.

 

 

نوشتن دیدگاه