آژانس رویای جهانگردی چهارفصل مجری بهترین تورهای دبی
همراه با آژانس سالومه سیر خاطره ی خوش سفر به دبی

نهر دبی

 

نهر دبی یا خور دبی یک نهر آب شور واقع در دبی است که شهر را به دو بخش اصلي ديره و دبي تقسيم کرده و دليلی براي توسعه شهر به عنوان يک بندر تجاري موفق با ايران و هند است.پل روی نهر بهترين راه براي ديدن جاذبه هاي هر دو طرف نهر است.مسافران تور دبی میتوانند با قایق دیدنی های دبی در دو طرف نهر را ببینند. در اوایل قرن بیستم، نهر به صورت جزیی از حمل و نقل، به عنوان یک بندر کوچک حمایت میکرد اما بعدها توسعه یافت. صنعت صید مروارید در دبی، که به تشکیل بخش اصلی اقتصاد شهرستان قبل از اختراع مرواریدهای پرورشی در سال 1930 کمک میکرد عمدتا بر اساس اعزام افراد در نهر انجام می شد.

 

 

نوشتن دیدگاه